AUDITAX, s.r.o.
AUDITAX, s.r.o.
AUDITAX, s.r.o.

Referencie

Našu klientelu predstavujú spoločností na území celého Slovenska a zahŕňa stredné a rýchlo sa vyvíjajúce podniky v oblasti výroby, obchodu a služieb. V priebehu dvanástich rokov sme služby v oblasti audítu a poradenstva počas viac ako jedného účtovného obdobia, okrem iných spoločností, poskytli nasledovným spoločnostiam:

Priemysel

MPBH s.r.o. Zvolen, Energobyt s.r.o. R.Sobota, Termex s.r.o. V.Krtíš,   Heatco s.r.o. Prievidza, Enex a.s. Prievidza, Modratherm s.r.o., Modra, Juhocukor a.s., Dunajská Streda, Ekobetón s.r.o, Bratislava, OBUK s.r.o. Malacky, HSF s.r.o. Malacky, Dalkia a.s. Bratislava, Multimediaservices, a.s. Bratislava.

Obchod a služby

Agemsoft, a.s. Bratislava, Albedo, a.s. Bratislava, Archívny servis, a.s. Bratislava, Askin s.r.o. Bratislava,  Massimo s.r.o.Trnava, Stredoeurópsky maklérsky dom, o.c.p., a.s., Bratislava, Národný automotodrom Slovakia, a.s. Piešťany, Karavela, a.s. Bratislava , W.A.W. s.r.o. Bratislava, JOPA s.r.o., Bratislava, ZENIT Slovakia s.r.o. Bratislava, TTVS, a.s. Bratislava, CK Fischer Slovakia s.r.o. Bratislava, CUB Consulting,  a.s. Bratislava, Samoška, a.s. Bratislava, Parcus, a.s. Bratislava, Arvin, a.s. Bratislava, Instel, a.s. Bratislava, Boneheadz, a.s. Bratislava, Danék Slovakia s.r.o., Braxton group, a.s. Bratislava.

Neziskové organizácie

Asociácia pre tréning a rozvoj manažmentu v SR Bratislava, Nadácia City University Bratislava, Inštitút pre verejné otázky Bratislava, Združená stredná škola dopravná Bratislava.