AUDITAX, s.r.o.
AUDITAX, s.r.o.
AUDITAX, s.r.o.

Profil

AUDITAX, s.r.o. je jednou z audítorských, účtovníckych a poradenských spoločností v Slovenskej republike. Cieľom spoločnosti je stať sa jednou z najlepších spoločností v tejto oblasti v Slovenskej republike poskytovaním vysokokvalifikovaných štandardných služieb.

AUDITAX , s.r.o. bol založený v roku 1995, licencia č. 94. Dnes má AUDITAX, s.r.o. troch spoločníkov, kvalifikovaných audítorov a daňových poradcov.

Tažisko služieb poskytovaných spoločnosťou AUDITAX , s.r.o. spočíva najmä v štatutárnom audite učtovnej závierky a finančných due diligence pri akvizíciách,   predovšetkým teplárenských spoločností.

Prístup

Auditax, s.r.o. sa usiluje splniť očakávania svojich klientov v oblastiach:

  • porozumení potrieb klientov, čo umožňuje spracovať návrhy na riešenia ich problémov
  • využívania kombinácií rôznych prístupov a spôsobov poskytovaním vysokokvalifikovaných a kvalitných služieb

Vedenie

Silné profesionálne vedenie spoločnosti AUDITAX, s.r.o. garantuje, že služby sú konzistentné, koordinované, poskytnuté s vysokou profesionálnou zodpovednosťou. Manažment firmy má vedomosti a znalosti potrebné k prijatiu najvhodnejších rozhodnutí pre našich klientov. V rámci našej činnosti navštevujeme prevádzky a pobočky klientov, aby sme porozumeli ich dlhodobým potrebám. Zaručujeme uchovanie získaných informácií, ktoré sme pri výkone činnosti získali.

Ciele

Našim profesionálnym cieľom je komplexné porozumenie obchodných a výrobných aktivít klientov za účelom pomoci nájsť rýchle zodpovedné riešenie a prijať kľúčové rozhodnutia ich ďalšieho vývoja.