AUDITAX, s.r.o.
AUDITAX, s.r.o.

Kontakt


Kacelária


AUDITAX, s.r.o.
Cukrová 14
813 39 Bratislava

 


Kontakty


tel./fax: 02/5293 2316
e-mail: marta.dobranska@skdp.sk | valentova@acssnet.sk

 


Registrácia


IČO: 31 400 132
DIČ: 2020886142
IČ DPH: SK2020886142
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 9384/B